Fly Again / Отново летим

Produced by Konstantin Jambazov

The second album of the project of Konstantin Jambazov and Deyan Angeloff

 • Released by: ORPHICTONE
 • Label No. ORPH-0013
 • Release date: 28 July 2022
17 songs / duration: 78:10
 • 1 Battle of life
 • 2 Ако утре
 • 3 L.O.V.E.N.D.
 • 4 Усещам, че идваш
 • 5 И стрък разковниче
 • 6 За слънчевите дюде
 • 7 Залез
 • 8 Кристален свят
 • 9 Лятото
 • 10 Мост
 • 11 Пианисимо
 • 12 Горчивният смях
 • 13 Преди пролетта
 • 14 Стая за тъга
 • 15 А тук широко е...
 • 16 Художникът
 • 17 Пианиссимо (Bonus track)
 •  

 •