Torrent Of My Tears / От Бързея Сълзите Си Ще Взема

Produced by Deyan Angeloff

Deyan Angeloff's second solo CD released in Japan.

 • Released by: ORPHICTONE
 • Label No. ORPH-0014
 • Release date: 26 Aug 2022
12 songs / duration:
 • 1 С Опакото На Ръката
 • 2 Среща
 • 3 Към Спомен Друг
 • 4 Родина
 • 5 Blanco
 • 6 Für Dich
 • 7 Oracion
 • 8 Понякога
 • 9 От Бързея Сълзите Си Ще Взема
 • 10 Просто Замълчи
 • 11 Риторично
 • 12 Устрем Към Небе
 •  

 •